top of page

MBTI/JTI

Udnyt dit personlige potentiale

MBTI (Myers Briggs Type Indikator) og JTI (Jungiansk Type Indeks) er begge værktøjer til at beskrive menneskers psykologiske type.

 

Værktøjerne bidrager bl.a. med viden om den enkeltes:

  • specielle talenter

  • foretrukne adfærd

  • særlige måde at kommunikere på

  • præferencer i forhold til arbejde og fritid

  • individuelle styrker

Værktøj til udvikling
Ved at få kendskab til den type, den enkelte er, får man indsigt i, hvordan vi mennesker bedst omgås hinanden og får glæde af hinandens ressourcer. Testen er ikke en dom, hvor der er rigtige og forkerte svar. Derimod er den et udgangspunkt for indsigt i egne kompetencer og kan skabe grobund for selvindsigt og forståelse af andre.

Bag om MBTI
Teorien udspringer fra den schweiziske psykolog, læge og professor C. G. Jung, som grundlagde typologien i 1920'erne. Katharine Briggs valgte i 1928 at basere sit eget arbejde om typeforskelle på Jungs teori og startede i 1942 sammen med datteren Isabel Briggs Myers udviklingen af MBTI-spørgsmålene, der danner grundlag for testen. MBTI blev første gang offentliggjort i USA i 1956.

Bag om JTI
De to norske psykologer Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård står bag udviklingsværktøjet JTI.  Deres teori bygger ligesom MBTI på Jungs teori. Grundstrukturen mellem MBTI og JTI er altså den samme, men JTI blev først udviklet i 1990’erne.

bottom of page