top of page

Samtale

Vi giver ledere konkrete metoder til at strukturere samtaler, gennemføre samtaler og følge op på samtaler.

 

En samtale mellem en leder og en medarbejder kan være vanskelig, og det er derfor vigtigt at have nogle redskaber, så samtalen styres, og både leder og medarbejder får et konstruktivt udbytte af samtalen.

 

Du kan få hjælp til at lære samtalekunsten med disse værktøjer:

  • den vanskelige samtale

  • medarbejdersamtalen

  • teamsamtaler

Den vanskelige samtale tager udgangspunkt i den velkendte situation at skulle have en samtale, som vi ikke ved, hvordan vi skal gribe an. Det kan være vanskeligt at få sagt det til andre, som vi selv synes er ubehageligt. Med kommunikationsmodeller og samtalespil trænes deltageren i at gennemføre en vanskelig samtale på en god og respektfuld måde, så det bliver en god oplevelse for alle parter.

Med kurset "medarbejdersamtalen" lærer deltagerne et samtale-system og en samtaleform, der skal sikre, at medarbejdersamtalen bliver ligeværdig og udviklingsorienteret. Målet er at træne deltagerne i at få så meget udbytte af samtalen med medarbejderne, at der skabes et reelt rum for fælles udvikling. Et rum, der skal sikre, at mål og hvor opfølgning bliver effektueret.

Teamsamtaler fokuserer på de kommunikative kompetencer, der er i team. Teamets evne til at kommunikere med hinanden og bruge kommunikation som et udviklings- og problemløsningsværktøj er afgørende for at nå en effektiv udvikling. Vi tilbyder at udvikle og intensivere teamets udviklingspotentiale gennem teamsamtaler.

Redskaber til den gode samtale

bottom of page