top of page

Teamudvikling

Mod fælles mål og udvikling

Vi arbejder med team som en del af organisations- og ledelses-udviklingen og har en række programmer til teamudvikling:

  • Ledere og team

  • High Performance Team

  • MBTI/JTI og Team

Fokus for alle forløb er teamets udviklingsniveau og de mål, som teamet har sat.

At være leder for team er ofte en udfordring, fordi man både skal kunne håndtere den enkelte i gruppen og sikre sig, at teamet samlet udvikler kompetence og synergi. Vores teamforløb "Ledere og team" giver lederen de værktøjer og den kunnen, som er nødvendig for at lede et team effektivt.

I forløbet "High Performance Team" arbejder vi med at udvikle team, der skal kunne yde det absolut ypperste. Målet er at opnå den fælles synergi i teamet, der skal til for at kunne yde sit bedste samtidig med, at temaet kontinuerligt stiller høje krav og dermed sikrer kvaliteten af det arbejde, teamet udfører.

Med udgangspunkt i MBTI/JTI introduceres teamet på kurset "MBTI/JTIog Team" til Teamkompasset eller TeamTaskmodellen. Det er målet, at teamet med en individuel MBTI-måling vil få etableret et fælles ud-gangspunkt for teamets sammensætning. Teamet får praktiske modeller til at forstå og udvikle deres team på baggrund af MBTI/JTI. 

bottom of page