top of page

Kompetence-udvikling

Udnytter og udvikler medarbejdernes potentialer

Kompetenceudvikling er andet og mere end kurser og efteruddannelse.

 

Kompetenceudvikling handler også om at lære nye måder at organisere den enkeltes arbejde på og om teambuilding, sparring, coaching, feed-back m.m.

 

I vores kompetenceudviklingsforløb er udviklingsforløb og aktiviteter nøje afstemt i forhold til den enkeltes arbejdssituation og arbejdsfunktion.

Vi tilbyder en bred palette af ydelser inden for kompetenceudvikling, der alle er med til at styrke individuelle kompetencer og potentialer. Fælles for alle forløb er fokus på at klarlægge mål og nå dem, styrke den enkeltes kompetencer og tilføre arbejdspladsen værdi på lang sigt. 

Læs mere i vores kompetencekatalog. 

bottom of page