top of page

Executive Sparring

Erhvervsrettet sparring støtter og udvikler individuelle kompetencer og potentialer. I forløbet er vi ikke begrænset til en bestemt type problemstillinger, men tager udgangspunkt i dit konkrete behov. Målet er at forbedre den personlige trivsel og indsats i jobbet.

Sparring er en effektiv måde at få klarlagt dine mål og udarbejde en plan for, hvordan målene kan nås.

Med sparring opnår du:

  • indsigt i, hvordan du kan realisere uudnyttede muligheder

  • bevidsthed om, hvad der har forhindret dig i at se disse muligheder

  • forståelse for, hvad der skal til for at håndtere kravene fra omverdenen

Bryd rammen
Med vores sparring får du mulighed for at bryde rammer. For det første stiller sparringspartneren spørgsmål, der løfter dig fra udgangspunktet. For det andet tilbyder vi sparring, der bryder med de daglige fysiske rammer.

Sparring er en personlig proces, og derfor har vi ikke en fast procedure for, hvordan vi griber en session an. Vi tilrettelægger vores sparring i forhold til dine behov, hvilket vil betyde at flere roller vil indgå som fx coaching, sparring og mentoring. Den endelige form afhænger af dine behov og de muligheder vi har.

 

Hvilken form for sparring?

Forløbets varighed afhænger af din konkrete situation – om du har et akut behov, eller om du ønsker et regelmæssigt forløb over en længere periode.

 

Du får selv mulighed for at vælge de fysiske rammer for sparringen. Udover at mødes i din virksomhed , kan du fx vælge at få sparring i en park, ude i byen, på et museum – eller et helt andet sted. Når en session finder sted uden for de vante rammer, kommer de arbejdsrelaterede forstyrrelser på afstand. Din synsvinkel ændrer sig, sparringen bliver mere intens, og du finder flere svar.

bottom of page