top of page

Forhandlingsteknik

Skaber udbytte i løbet af kort tid

Forhandlingsteknik er et intensivt program, der styrker forhandlingskompetencen hos selv meget erfarne forhandlere, ligesom det giver grundlæggende viden til uerfarne og nye forhandlere.

 

Programmet sikrer velforberedte forhandlinger med større chance for at skabe en win-win-situation for alle parter.

 

En væsentlig forudsætning for enhver god forhandling er: Fælles interesseområder og parternes villighed til at bøje sig mod hinanden. Derudover mestrer den gode forhandler en række teknikker, og forstår sin egen og andres adfærd i skiftende situationer. Det er derfor en god investering at få teori og teknikker på plads. Det giver tryghed, øget gennemslagskraft og resultater på bundlinjen. 

 

Vi tager afsæt i virkeligheden.
Teori og teknikker er gjort jordnære og umiddelbart brugbare, så de straks kan afprøves i situationer taget fra det virkelige liv. Den enkelte deltagers stærke og mindre stærke forhandleregenskaber bliver synlige gennem løbende tilbagemeldinger om fremmende/hæmmende forhandleradfærd. Deltagerne får også en forhandlerstil-test, som giver et bud på ens egen forhandlerstil, men som også giver mulighed for at se på forhandlermodparten.

bottom of page