top of page

Værdi-implementering

Skaber fremdrift og fælles identitet

Styrk virksomhedens performance gennem en velovervejet værdiproces. Vi hjælper med at sætte virksomhedens værdier på dags-ordenen med redskaber til at skabe maksimalt ejerskab af værdierne.

 

Vi arbejder med involverende processer og tager med en høj grad af selvinvolvering 100 procent udgangspunkt i virksomhedens virkelighed. Målet er at sikre, at værdierne reelt lever i organisationen og bidrager til opfyldelsen af virksomhedens strategi.

Inden for værdiimplementering arbejder vi blandt andet med:

  • processer til udvælgelse af værdier

  • kommunikation og forankring af værdier

  • koblinger mellem værdier og forretning

  • udvikling af fælles identitet omkring værdierne

  • leders rolle i værdiimplementeringen.

En solid værdiimplementering fungerer som en driver af virksomhedskulturen, og sikrer virksomhedens fremdrift.

bottom of page