top of page

Strategisk Implementering

Etablerer en strategisk platform - drevet af markedspotentiale

Formålet er at sikre konkret vækst, fokuseret lederskab til støtte for strategien og organisatorisk ejerskab hos både ledelse og organisation.

Inden for strategisk implementering arbejder vi blandt andet med: 

  • kortlægning af virksomhedens vækstscenarier

  • effektivisering af den nuværende strategi

  • udvikling og implementering af strategiproces

  • kobling af virksomhedskultur, værdier og organisatoriske processer til strategien

  • håndtering af strategiske skift og justeringer

  • opfølgning på den strategiske indsats

  • formidling af strategien: Redskaber til kommunikation og ejerskab.

bottom of page