top of page

Forandringsledelse

Praksisnær læring

Forandringsledelse går tæt på den enkelte leders virkelighed og kompetencer og fokuserer på konkrete problemstillinger og projekter.

 

Med en procesorienteret tilgang opnår du viden om din rolle som leder i forandringsprojekter og redskaber til at udøve forandringsledelse i helt konkrete situationer.

Inden for forandringsledelse arbejder vi blandt andet med:

  • udvikling af lederens egen rolle i forbindelse med håndtering af forandringer

  • kortlægning af psykologien i forandringer: Hvad sker der - individuelt og organisatorisk - når mennesker rammes af forandringer?

  • optimering af kommunikationen i forandringsprocesser

  • håndtering af konkrete forandringsprojekter

  • effektivisering af forandringer

  • sparring på konkrete projekter

bottom of page