dan B mortensen ApS

Sommersvej 19

3400 Hillerød

CVR 20550783

  • White LinkedIn Icon
vækst, SMV'er, forretningsudvikling

© 2017 med Wix.com

Jagten på 
god ledelse

Kan du matche fremtidens krav?

Ledelse er et af de vigtigste fundamenter for en virksomheds udvikling og fremtidigt potentiale. God ledelse kan skabe virksomheder og organisationer i fremdrift og udvikling – dårlig ledelse skaber det modsatte.

En god leder skal i dag løse ledelsesopgaver, der har en høj kompleksitet, og som stiller store krav til lederen om at kunne begå sig i mange ledelsesdiscipliner – og nogle gange på samme tid. Derfor er ledelse en disciplin, som kræver konstant udvikling.

Lederudvikling

Go to link