top of page

Trend Mapping

Trends der påvirker din virksomhed

I en hastigt foranderlig tid kan bevidstheden om virksomhedens positionering i flowet af trends og megatrends, være afgørende for din virksomheds fremtid. 

Med Trend Mapping kaster vi klart lys over hvilke trends du og din virksomhed er en del af og hvilke der er relevante for din virksomhed at tage i betragtning fremadrettet for at opnå den ønskede strategi. Nogle trends kan vi ikke gøre noget ved, andre kan vi positionere os i forhold til, for at udnytte din virksomheds potentiale. Det er netop denne mapping i forhold til trends, et trendspot har til formål at kortlægge. 

Formålet er at synliggøre hvor din virksomhed positionerer sig i markedet og om det kan have værdi at tage relevante trends i betragtning fremadrettet. Også selvom det er på et område din virksomhed normalt ikke ville positionere sig. 

Med et trendspot kommer vi ud i din virksomhed og tager et kig på din virksomhed udefra og ind. Vi går på gulvet sammen med medarbejdere samt ledere og observerer. På denne måde kortlægger vi hvilke trends der er relevante for din virksomhed. Som resultate udarbejder Jeanette Kæseler et Trend Map, som visualiserer hvor virksomheden ligger i forhold til relevante trends de næste 5 år. 

Afslutningsvis drøfter vi muligheder og udfordringer i forhold til Trend Map'en og belyser om der er områder hvor virksomheden kan have uudnyttet pontentiale. Identificerer vi diskrepans mellem reel og ønsket position i forhold til strategi, kan vi tage en Trend Walk for at afdække hvad der skal til for at I kommer derhen hvor I gerne vil være indenfor de næste 5-10 år. 

bottom of page