Værditilvækst, godt lederskab og strategisk fremsyn

Enhver organisations succes afhænger af evnen til at føre den rigtige strategi ud i livet, træffe de rigtige beslutninger og udvikle og ved-ligeholde en stærk og fokuseret position på markedet. 

Skræddersyet forløb, kursus eller foredrag

Vi skaber vækst og konkurrencefordele hos vores kunder og ruster dem til morgendagens strategiske udfordringer. Med kompetencer inden for rådgivning og implementering af strategiske forretnings-processer, organisations- og lederudvikling udvikler vi skræddersyede procesforløb, kurser og foredrag til både offentlige og private virk-somheder. I tæt samarbejde med kunden definerer vi den ramme og det forløb, der passer til den enkelte virksomheds behov. 

Her er nogle af vores indsatser pt.:

  •  Executive coaching/sparring af nøglepersoner i børsnoteret C20 virksomhed
  • Coaching/sparring i forbindelse med generationsskifte af ejerledet virksomhed
  • Procesoptimering i de administrative dele af større virksomhed
  • Implementering af nyt organisationsdesign i offentlig virksomhed
Hvad kan vi gøre for din virksomhed? 

Bliv inspireret, og læs om flere af vores opgaver her.

Vækst1000®
Vækst1000® er et unikt koncept, der henvender sig til ledere i mindre og mellemstore virksomheder med strategisk ansvar.
Mulighederne
Vores individuelt tilpassede forløb rummer utallige muligheder for at indarbejde de elementer, du har brug for , så vi sammen uforpligtende kan vurdere, hvilke muligheder vi kan tilbyde dig og din virksomhed.
CMC
dan B mortensen Tlf. 61 61 61 61